dhosting
pytanie zadane 13 czerwca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 13 czerwca 2018 przez użytkownika

Przegłos polski to proces fonetyczny jaki dokonał się na gruncie j.polskiego, po jego wyodrębnieniu się ze wspólnoty języków słowiańskich. 

Proces fonetyczny jaki zaszedł polegał na wymianie głosek, czyli na przejściu prasłowiańskiego e w o, a także na przejściu prasłowiańskiego ě w a

Efektem tych zmian są powstałe oboczności samogłosek e: o,e: a np. niesie:niosę, plecie:plotę, wieńce:wianek. 

...