Co to jest przegłos polski?

pytanie zadane 13 czerwca w Różne przez użytkownika fasolka

1 odpowiedź

odpowiedź 13 czerwca przez użytkownika fasolka

Przegłos polski to proces fonetyczny jaki dokonał się na gruncie j.polskiego, po jego wyodrębnieniu się ze wspólnoty języków słowiańskich. 

Proces fonetyczny jaki zaszedł polegał na wymianie głosek, czyli na przejściu prasłowiańskiego e w o, a także na przejściu prasłowiańskiego ě w a

Efektem tych zmian są powstałe oboczności samogłosek e: o,e: a np. niesie:niosę, plecie:plotę, wieńce:wianek. 

...