dhosting
w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Podwójna artykulacja języka to cecha języka polegająca na podziale każdej wypowiedzi na mniejsze jednostki w dwóch artykulacjach. 

W pierwszej artykulacji podział dotyczy jednostek mających znaczenie, czyli na grupy wyrazowe, wyrazy, morfemy. W drugiej artykulacji podział dotyczy fonemów, czyli wyrazy, które nie wyrażają żadnego znaczenia. Ich funkcją jest to, że z nich tworzy się jednostki pierwszej artykulacji. 

...