walutomat

pytanie zadane 12 czerwca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 12 czerwca 2018 przez użytkownika

Podstawa słowotwórcza to nic innego jak wyraz podstawowy czy też temat podstawowy albo pień. To część pochodnego wyrazu, która została zaczerpnięta z podstawowego wyrazu. 

Przykłady: wyraz podstawowy -- wyraz pochodny

- kłamać -- kłamca

- biegać -- biegacz

- skakać -- skoczek

- mówić -- mówca

- tańczyć -- tancerz

- pisać -- pisarz 

- jagoda -- jagodowy

- szkoła -- szkolny itd.

Do wyrazów podstawowych zalicza się najczęściej czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki. 

Wyrazy podstawowe, czyli motywowane, ze względu na typ podstawy dzieli się na:

- motywowane przez pojedynczy wyraz autosemantyczny np. dom-ek

- motywowane przez połączenie wyrazu autosemantycznego z przyimkiem np. bez-dom-ny

- motywowane przez połączenie dwóch wyrazów autosemantycznych np. szybko-strzel-ny

   ______________________________________________________________________

Wyraz pochodny natomiast tworzony jest poprzez wyraz podstawowy, to na jego podstawie on powstaje. Przykłady podane są wyżej. 

...