dhosting
pytanie zadane 12 czerwca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 12 czerwca 2018 przez użytkownika

Temat słowotwórczy, takim mianem określa się podstawę słowotwórczą. To część pochodnego wyrazu, która została zaczerpnięta z podstawowego wyrazu. 

Wyrazy podstawowe, czyli motywowane, ze względu na typ podstawy dzieli się na:

- motywowane przez pojedynczy wyraz autosemantyczny np. dom-ek

- motywowane przez połączenie wyrazu autosemantycznego z przyimkiem np. bez-dom-ny

- motywowane przez połączenie dwóch wyrazów autosemantycznych np. szybko-strzel-ny

...