dhosting
w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Zanim napiszę o rodzajach okoliczników, najpierw napiszę czym jest samo okolicznik. Tak więc okolicznik to część zdania, która uzupełnia zasadniczą treść czasownika oznaczająca miejsce, czas, sposób, cel, przyczynę itp. W języku polskim można wyróżnić następujące rodzaje okoliczników:

Rodzaj okolicznika Odpowiada na pytania: Opis Przykład
Akcesoryjny/okoliczności towarzyszącej Wśród jakich okoliczności? Oznacza dodatkowe cechy danej czynności lub stanu, nie związane z ich miejscem, czasem itd.
Występuje w zdaniu jako wyrażenie przyimkowe, przysłówek, imiesłów przysłówkowy.
Po ciemku dotarłem do stacji. 
Celu W jakim celu? Po co? Na co? Oznacza cel czynności. 
Występuje w zdaniu jako wyrażenie przyimkowe, czasownik w formie bezokolicznika.
Idź do klasy po książkę. 
Czasu Kiedy? Jak długo? Dopóki? Dokąd? Odkąd? Oznacza czas trwania czynności lub stanu.
Występuje w zdaniu jako przysłówek, wyrażenie przyimkowe, rzeczownik w dopełniaczu lub narzędniku.
Jutro wrócimy do tego tematu. 
Miary/Stopnia W jakim stopniu? Jak bardzo? Jak daleko? Ile? Ile razy? Oznacza stopień natężenia jakiejś czynności, stanu, właściwości.
Występuje w zdaniu jako przysłówek, wyrażenie przyimkowe, rzeczownik w bierniku lub narzędniku, liczebnik.
Lekcje odrobiłeś bardzo starannie.
Miejsca Gdzie? Skąd? Dokąd? Którędy? Oznacza miejsce czynności lub stanu.
Występuje w zdaniu jako wyrażenie przyimkowe, przysłówek, rzeczownik w narzędniku, zaimek przysłowny.
Wyszedłem na drogę
Przyczyny Dlaczego? Z jakiego powodu? Z jakiej przyczyny? Oznacza przyczynę czynności lub stanu. 
Występuje w zdaniu jako wyrażenie przyimkowe, zaimek przysłowny, zaimek rzeczowy, rzeczownik w narzędniku.
Z powodu deszczu nie pojechaliśmy na wycieczkę. 
Przyzwolenia Mimo co, czego? Wbrew czemu, komu? Na przekór komu, czemu? oznacza taki warunek, który powinien przeszkodzić, a nie przeszkodził w wykonaniu jakiejś czynności.
Występuje w zdaniu jako wyrażenie przyimkowe.
Mimo kontuzji wystartował w wyścigu. 
Sposobu Jak? W jaki sposób?Jakim sposobem? Oznacza sposób wykonania jakiejś czynności lub cechę stanu.
Występuje w zdaniu jako wyrażenie przyimkowe, przysłówek, rzeczownik w narzędniku, imiesłów przysłówkowy, wyrażenie porównawcze.
Wracał szybko
Warunku Pod jakim warunkiem? W jakim wypadku? Oznacza warunek konieczny dla dokonania jakiejś czynności. 
Występuje w zdaniu jako wyrażenie przyimkowe. 
Na wypadek deszczu wezmę parasol. 
Względu Pod jakim względem? Ze względu na co? Według czego? Na podstawie czego? Oznacza dokładnie zasięg treści czynności, stanu lub właściwości wyrazu nadrzędnego.
Występuje w zdaniu jako przysłówek, wyrażenie przyimkowe.
Pod względem stylu wypracowanie ma wiele usterek. 
...