dhosting
w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Mazurzenie to w języku polskim cecha charakterystyczna dla większości polskich dialektów

Mazurzenie polega na zastępowaniu w wymowie spółgłosek dziąsłowych szumiących, czyli sz(s), ż(z), cz(c), dż(d) przez zębowe syczące s, z, c, d. Przykłady: jesce (jeszcze), dysc (deszcz), zona (żona), drozdze (drożdże) itp. 

W Polsce z mazurzeniem można spotkać się u mieszkańców Mazowsza z Mazurami, Małopolski (okolice Pszczyny, Bytomia, Tarnowskich Gór), Sieradza, Łęczycy, Łowicza, Spisz, Orawy, Śląska północnego, tereny Wielkopolski zachodniej i północnej. Nie występuje ono w gwarach kujawskich, chełmińsko-dobrzyńskich, kociewskich i warmińskich. 

...