pytanie zadane 11 czerwca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 11 czerwca 2018 przez użytkownika

Makaronizowanie jest to wplatanie słów w innym języku do języka ojczystego, pisanie różnych utworów w jednym języku, gdzie dodaje się wyrazy z drugiego języka. Makaronizowanie występuje zarówno w mowie jak i piśmie. 

Przykłady:

 - 'JYowe Ateny albo akademija wszelkiej scyjencyi pełna' ks. Benedykt Chmielowski:

'Te animal czy re vera jest na świecie, niemała jest między uczonemi kontrowersyja.
Pismo sw. pięć razy unicomem expresse wspomina, a tym samym zda się stabilire zdanie trzymających exis ten tiam jednorożca.'

- cytat z 'Pani Twardowskiej' A. Mickiewicza:

'Twardowski ku drzwiom się kwapił
Na takie dictum acerbum,

Diabeł za kontusz ułapił:
„A gdzie jest nobile verbum?'

Makaronizowanie niegdyś widoczne było w wierszach o żartobliwym lub nieprzyzwoitym charakterze. Wyrazy i zwroty obcojęzyczne zaczęto wprowadzać w XVII wieku pod wpływem działalności ówczesnych szkół. Miało to wywołać u czytelnika wrażenie uczoności autora, jego wszechstronności i obycia się z innymi językami. Obecnie makaronizowanie możemy obserwować w mowach okolicznościowych lub w utworach przesadnie pochwalnych - panegirykach. Mogą one mieć formę mowy, listu bądź toastu. 


Termin makaronizowanie został wprowadzony przez Aleksandra Bruckner'a, który uważał, że słowo 'makaron' oznacza wszystkie utwory łacińskie z wyrazami celowo włączonymi w tekst pochodzącymi z innego języka.

...