dhosting
w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Makaronizowanie jest to pisanie różnych utworów w jednym języku, gdzie dodaje się wyrazy z drugiego języka. Termin makaronizowanie został wprowadzony przez A. Bruckner'a, który uważał, że słowo "makaron" oznacza wszystkie utwory łacińskie z wyrazami celowo włączonymi w tekst.

Makaronizowanie niegdyś widoczne było w wierszach o żartobliwym lub nieprzyzwoitym charakterze. Wyrazy i zwroty obcojęzyczne zaczęto wprowadzać w XVII wieku pod wpływem działalności ówczesnych szkół. Miało to wywołać u czytelnika wrażenie uczoności autora. 

Obecnie makaronizowanie możemy obserwować w mowach okolicznościowych lub w utworach przesadnie pochwalnych (panegirykach). 

...