seohost
pytanie zadane 11 czerwca 2018 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 11 czerwca 2018 przez użytkownika

Rodzaje łaciny, a może bardziej jej odmiany to łacina ludowa i łacina średniowieczna. To dwa podstawowe podziały łaciny. Łacina to język starożytnych Rzymian i należy do języków indoeuropejskich. Alfabet łaciński składa się z takich samych liter jak alfabet polski, z tą różnicą, że znajdują się tu jeszcze takie litery jak V, Q i X, których w polskim alfabecie nie ma (nie liczy się ich ponieważ żadne polskie słowo na nie się nie zaczyna). 

Jeśli chodzi o rodzaje łaciny to jak już wspomniałam mamy łacinę: 

1. Ludową, czyli mówioną, potoczną.
Była ona używana w starożytnym Imperium Rzymskim. Ten rodzaj łaciny przekształcił się później w języki romańskie: francuski, galicyjski, hiszpański, judeohiszpański, kataloński, korsykański, portugalski, retroromański, rumuński, sardyński, waloński i włoski. 

2. Średniowieczna, czyli literacka.
Używana jako międzynarodowy język urzędowy, literacki, naukowy w czasach średniowiecza. Posługiwano się nią w południowej, zachodniej i środkowej Europie.
Łacinę średniowieczną dzieli się jeszcze na łacinę:

- archaiczną lub stara, która pojawiła się jeszcze przed pierwszymi dziełami literackimi, około 300 roku przed Chrystusem i spisywano ją na kamieniach.

- klasyczną, która rozpoczęła się w 240 r p.n.e. Wiek I p.n.e. jest uznawany za początek łaciny klasycznej. Wówczas tworzyć zaczął Marek Cyceron. Epoka ta trwała do I w n.e.

- srebrną, do najbardziej znanego przedstawiciela tej łaciny należy Tacyt; okres ten trwa do IV w n.e. 

- późną, wówczas zaczęto przekładać Biblię na język łaciński; miało to miejsce na przełomie II - III w n.e.

- średniowieczną, gdzie zaczęli jej używać głównie poeci i pisarze w tym Jan Kochanowski.

- nowożytną, gdzie obecnie widzi się ją w medycznych książkach; jest nawet międzynarodowa organizacja, na której ludzie spotykają się i rozmawiają wyłącznie po łacinie. Takie zjazd odbywa się również w Polsce w Krakowie i Kamieniu Śląskim. 


Obecnie na świecie języka łacińskiego używa się tylko w niektórych dziedzinach m.in. w prasie, w terminologii naukowej, technicznej, historycznej i medycynie. na co dzień język łaciński używany jest w Watykanie, czyli stolicy apostolskiej, najmniejszym państwie świata. 

W języku łacińskim tworzyły takie osobistości jak: Cyceron, Tacyt, Hieronim, Augustyn, Einhard, Tomasz z Akwinu, Dante, Petrarka, Erazm, Luter, Kopernik, Kepler i Newton. 

komentarz 13 września 2021 przez użytkownika anonimowy

A łacina podwórkowa też się liczylaugh?

...