pytanie zadane 11 czerwca 2018 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 11 czerwca 2018 przez użytkownika

Łacina jest językiem starożytnych Rzymian. Jest to język należący do języków indoeuropejskich. Jeśli chodzi o rodzaje łaciny to łacinę można podzielić na:

1. Ludową, czyli mówioną, potoczną. Była ona używana w starożytnym Imperium Rzymskim. Ten rodzaj łaciny przekształcił się później w języki romańskie.

2. Średniowieczna, czyli ta używana jako międzynarodowy język urzędowy, literacki, naukowy w czasach średniowiecza. Posługiwano się nią w południowej, zachodniej i środkowej Europie.

...