dhosting
w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Kalka językowa to odbitka, replika wyrazowa. Jest to inaczej mówiąc dosłowne tłumaczenie obcego wyrazu, związku wyrazowego czy składniowej konstrukcji. Rozróżnia się następujące kalki językowe:

1. Kalki frazeologiczne, czyli związki wyrazowe tłumaczone dosłownie z obcego języka, wzorowane na wzorze strukturalnym np. przecz w tym, pod rząd itp.

2. Kalki leksykalne, czyli związki wyrazowe tłumaczone dosłownie z obcego języka np. brakoróbstwo, rozwarstwienie itp.

3. Kalki składniowe, czyli konstrukcje składniowe tłumaczone dosłownie z języka obcego lub oparte na obcym wzorze składniowym np. palić jest zabronione itp. 

...