walutomat

pytanie zadane 11 czerwca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 11 czerwca 2018 przez użytkownika

Kalka językowa to odbitka, replika wyrazowa. Jest to inaczej mówiąc dosłowne tłumaczenie obcego wyrazu, związku wyrazowego czy składniowej konstrukcji. Rozróżnia się następujące kalki językowe:

1. Kalki frazeologiczne, czyli związki wyrazowe tłumaczone dosłownie z obcego języka, wzorowane na wzorze strukturalnym np. przecz w tym, pod rząd itp.

2. Kalki leksykalne, czyli związki wyrazowe tłumaczone dosłownie z obcego języka np. brakoróbstwo, rozwarstwienie itp.

3. Kalki składniowe, czyli konstrukcje składniowe tłumaczone dosłownie z języka obcego lub oparte na obcym wzorze składniowym np. palić jest zabronione itp. 

...