dhosting
w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Jer to termin występujący w języku polskim, którego używa się w gramatyce polskiej i porównawczej słowiańskiej. Za jego pomocą określa się jedną z dwóch samogłosek zredukowanych, ale mających wartość zgłoskotwórczą (półsamogłoski). Wywodzą się one z samogłosek krótkich u, i. Jery w każdym języku słowiańskim, prędzej czy później zanikały lub ulegały wokalizacji. Oznacza się je tak:

- Ь - jer miękki

- Ъ - jer twardy

 Owe jery istniały już w języku starosłowiańskim. Spotkać je było można w wyrazach tzw. pozycji słabej, czyli na końcu wyrazu i w zgłosce następującej po jakiejkolwiek zgłosce z pełną samogłoską lub w pozycji mocnej, czyli w zgłosce poprzedzającej zgłoskę z jerem słabym.

...