dhosting
w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Jednostki języka to elementy języka, które pełnią określone funkcje znaczeniowe. Do jednostek języka zalicza się:

- fonem, czyli najmniejszy element dźwiękowej formy języka (a, d, k, p, s itd.)

- morfem, czyli najmniejszy element pełniący funkcję znaczeniową (domek - rdzeń to dom-, zaś przyrostek -ek)

- wyraz, czyli najmniejszy element zdolny do pełnienia funkcji znaków nazw poszczególnych elementów (dom, szkoła, burza itd.)

- zdanie, czyli czyli najmniejsza jednostka, dzięki której można się porozumieć, która pełni funkcję komunikatywną (Cenię kolegów, którzy uczą się systematycznie)

...