dhosting
w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika

Imiona słowiańskie to takie, które pochodzą z czasów słowiańskich, z epoki prasłowiańskiej, czyli z czasów do VIII w n.e. Do słowiańskich imiona zaliczają się takie jak m.in.: Przemysław, Władysław, Zbigniew, Stanisław, Wojciech itd. 

Imiona te zostały wyparte pod koniec średniowiecza przez imiona pochodzenia obcego, zaś inne pozostałe wyszły z użycia w czasie renesansu. Z początkiem XIX wieku zaczęto je znowu przywracać. 

...