pytanie zadane 6 czerwca 2018 w Geografia przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 6 czerwca 2018 przez użytkownika

Galicyzm to wyraz, forma wyrazu, znaczenie, zwrot, konstrukcja składniowa, która została zapożyczona z języka francuskiego lub na nim wzorowana. Należą do niego takie zwroty jak: fotel, grymas, żyrandol, mebel, determinować. 

Galicyzmy w Polsce występowały już w połowie XVI wieku, zaś szczególnie modne stały się w XVIII wieku. Rozróżniać możemy takie galicyzmy jak:

- frazeologiczne, czyli tłumaczone wprost z języka francuskiego np. Robię dobrą minę do złej gry.

- leksykalne, czyli wyrazy wzorowane na języku francuskim lub przejęte z niego np. agrafka, fryzjer, adres, afera, biurko.

- składniowe, czyli wyrazy wzorowane na składni francuskiej np. Goście nie zjadą się jak za kilka dni. 

...