seohost
pytanie zadane 6 czerwca 2018 w Geografia przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 6 czerwca 2018 przez użytkownika

Galicyzm to wyraz, forma wyrazu, znaczenie, zwrot, konstrukcja składniowa, która została zapożyczona z języka francuskiego lub na nim wzorowana.
Należą do niego takie zwroty, słowa jak: fotel, grymas, żyrandol, mebel, determinować. 

Galicyzmy w Polsce występowały już w połowie XVI wieku, zaś szczególnie modne stały się w XVIII wieku. Posługiwały się nimi głównie wyższe warstwy społeczne jak arystokracja czy szlachta. Członkowie tych grup społecznych potrafili prowadzić rozmowę po 'galicyjsku'. Ponieważ posługiwała się nią ta warstwa społeczna, galicyzmy dotyczyły zatem głównie pojęć związanych z tańcem, rozrywkami i życiem dworskim. 

Wówczas rozróżniano takie galicyzmy jak:

1. Frazeologiczne, czyli tłumaczone wprost z języka francuskiego np. Robię dobrą minę do złej gry.

2. Leksykalne, czyli wyrazy wzorowane na języku francuskim lub przejęte z niego np. agrafka, fryzjer, adres, afera, biurko.

3. Składniowe, czyli wyrazy wzorowane na składni francuskiej np. Goście nie zjadą się jak za kilka dni. 

W języku polskim do dziś używa się zapożyczeń z języka francuskiego, czyli takich galicyzmów jak m.in.:

- randez-vous - spotkanie

- par excellence - w całym tego słowa znaczeniu, w najwyższym stopniu

- vis-à-vis - naprzeciwko, na przeciw siebie

- déjà vu - coś co już widzieliśmy, coś co już przeżyliśmy

...