pytanie zadane 6 czerwca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 6 czerwca 2018 przez użytkownika

Fraza pochodzi z greki i oznacza mowę, mówienie. Jest to jednostka podstawowa frazeologiczna, która ma postać zdania, czyli zawiera podmiot i orzeczenie np. Czas ucieka, Dzwon dzwoni itp. Fraza każda jest zdaniem, ale nie każde zdanie jest frazą. Do fraz zaliczają się zdania utarte, ogólnie przyjęte, powtarzane od dawien dawna, przysłowia, maksymy, sentencje, powiedzonka czy aforyzmy. 

Frazy dzielą się na rodzaje, a mianowicie na:

a) frazy eliptyczne - gdzie opuszczony jest jeden z jej podstawowych członów, czyli podmiot lub orzeczenie, ale taki który jest domyślny np. Ale pada (śnieg), Ja pójdę górą, a ty (pójdziesz) doliną.

b) frazy nominalne - gdzie nie zawierają one czasownika w orzeczeniu, nie ma w niej imienia, osoby np. Co dwie głowy to nie jedna.

c) frazy proste - czyli zdanie pojedyncze np. Słońce wschodzi. Wytrwałą pracą pokonuje się największe trudności.

d) frazy werbalne - zawierają czasownik w orzeczeniu, ale są pozbawione podmiotu, który jest mimo to domyślny np. Trafił kulą w płot.

e) frazy złożone - czyli zdanie złożone np. Kto wiatr sieje, ten burzę zbiera.

...