pytanie zadane 4 czerwca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 4 czerwca 2018 przez użytkownika

Elipsa w języku polskim to inaczej opuszczenie danego składnika zdania, wyrazu lub wyrażenia, którego łatwo jest domyślić się w szerszym kontekście. Pojęcie to związane jest z językoznawstwem. Często używa się jej jako skrótu myślowego np.:

Ania w szkole? 

zamiast 

- Czy Ania jest w szkole?

Ma ona też charakter celowego zabiegu dynamizującego wypowiedź, jeśli chodzi o język artystyczny. Mówiąc, opuszczone wyrazy zastępuje się pauzą, zaś pisząc myślnikiem. Używa się jej jako skrótu myślowego, gdzie widoczne jest to zwłaszcza w mowie potocznej. 

Inne przykłady:

- Chcę wody zamiast Chcę trochę wody.

- Chcę chleba zamiast Chcę kawałek chleba

- Czytam książkę zamiast Czytam teraz książkę

- Idę z psem zamiast Idę na spacer z psem

...