seohost
pytanie zadane 4 czerwca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 4 czerwca 2018 przez użytkownika

E ruchome to oboczność. Polega ona na na tym, że w wyrazach polskich samogłoska e występuje lub jest jej brak np. kwiatek-kwiatka, matek-matka, pies-psa itp. 
Jest to rezultat procesu fonetycznego, który dokonał się w wieku X, czyli w okresie przedpiśmiennym i polegał na zanikaniu półsamogłosek lub przejściu ich w e

E ścieśnione jest inaczej nazywane e pochylonym. Polega ono na tym, że głoska występująca w gwarach i mająca artykulację samogłoski e zbliżonej do y lub i. E ścieśnionemu odpowiada znak é np. téż, kobiéta, nié ma.

...