pytanie zadane 1 czerwca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 1 czerwca 2018 przez użytkownika

Czasy w języku polskim to pod względem gramatycznym, forma określająca stosunek czasowy chwili odbywania jakiejś czynności do momentu mówienia o niej.

Ze względu na to w języku polskim możemy wymienić czas niedokonany i dokonany, które dzielą się następująco:

I. Czas niedokonany:

   1. Czas przyszły złożony
Formy czasowników niedokonanych, tworzonych z osobowych form czasu przyszłego czasownika posiłkowego 'być' oraz z bezokolicznika lub form 3 osoby czasu przeszłego danego czasownika np. będę czytał, będę śpiewał, będziemy robili, będziemy robić.

   2. Czas teraźniejszy 
Oznacza wydarzenia, które dzieją się w chwili mówienia o nich np. piszę, czytam, robimy, siedzimy.

   3. Czas przeszły (niedokonany) 
Oznacza wydarzenia przeszłe, które już miały miejsce, które się stały; wcześniejszych od chwili mówienia o nich np. pisałem, napisałem, robiliśmy. 

II. Czas dokonany:

   1. Czas przyszły prosty
Oznacza wydarzenia przyszłe, które mają odbyć się w przyszłości, które mają dopiero się zdarzyć np. będą pisał, napiszę, zrobimy.

    2. Czas przeszły (dokonany) 
Oznacza wydarzenia przyszłe, które już się dokonały, wydarzyły np. zrobiliśmy.


Jeśli choć zaś o główne czasy w języku polskim to są to:

- Czas przeszły
Jest to zdarzenie, które już zaszło np. zrobiłem, byłe, widziałem, pisałem itd. 

- Czas teraźniejszy
Czas ten oznacza czynności lub stany i jest to taka sama forma jak czas przyszły prosty. Oznacza coś co robi się teraz, w tej chwili np. piszę, siedzę, jem itp. 

- Czas przyszły
Oznacza coś co wydarzy się niedługo, w przyszłości np. będę robił, wyjadę, napiszę, zjem itp. 

- Czas zaprzeszły
Jest on obecnie bardzo mało używany i w gruncie rzeczy zanika. Jest to forma oznaczające, że czynność przeszła oznaczona danym czasownikiem została wykonana uprzednio, wcześniej w stosunku do innej czynności przeszłej, czyli oznacza czynność przeszłą w przeszłości np. pisałem był, pisałeś była, zrobiłem był. 

...