pytanie zadane 1 czerwca 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 1 czerwca 2018 przez użytkownika

Bezokolicznik jest formą czasownika i oznacza praktycznie to samo co czasownik, czyli odnosi się do czynności lub stanu bez określania osoby, liczby, czasu. Używa się go:

- jako części składowej czasu przyszłego złożonego, wymiennie z imiesłowem przeszłym np. będzie czytać,

- w roli dopełnienia lub podmiotu, często wymiennie z rzeczownikiem odsłownym np. zaczął pisać.

Formę bezokolicznika można poznać po przyrostku , który jest dodawany do tematu czasu przeszłego np. robić, czytać, biegać, myśleć itp. 

...