lh
pytanie zadane 16 maja 2018 w Gry przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 29 maja 2018 przez użytkownika

Właściwie powinno się używać tylko i wyłącznie formy dzwonki, a nie cymbałki. Wśród nich można właśnie wyróżnić:

a) Dzwonki chromatyczne - to takie dzwonki, których zadaniem jest podwyższanie i obniżanie dźwięków skali diatonicznej z pomocą znaków chromatycznych. Na takich dzwonkach zagra się dźwięki obniżone lub podwyższone o pół tonu. Można kupić dzwonki 27-tonowe, które są najbardziej popularne. Dzwonki chromatyczne można poznać po tym, że składają się z dwóch rzędów.

b) Dzwonki diatoniczne - to takie dzwonki, które opierają się na dźwiękach jednej skali diatonicznej. Takie dzwonki nie mają możliwości zagrania podwyższonych lub obniżonych dźwięków. Składają się z jednego rzędu. 

cymbałki diatoniczne dla dzieci

...