dhosting
pytanie zadane 16 maja 2018 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 16 maja 2018 przez użytkownika

Regionalizmy to wyrazy swoiste dla pewnych obszarów Polski. Regionalizmy w ogóle powstawały na przestrzeni lat, są to zwykle słowa dziewiętnastowieczne. Pierwsze z nim miały miejsce w czasie podziału Polski na trzy zabory: rosyjski (polszczyzna królewiacka), austriacki (polszczyzna galicyjska) i pruski (polszczyzna wielkopolska). Poza tym na ich rozwój miały wpływ również gwary ludowe. 

Obecnie regionalizmy po mały wymierają. Przyczyną takiego stanu rzeczy są różne. Wymieranie spowodowało m.in. wzorce powszechne języka radia, prasy czy telewizji. Najszybciej regionalizmów wyzbywa się młodzież, a najdłużej utrzymują się one wśród starszego pokolenia. 

W poniższej tabeli przedstawię kilka przykładów regionalizmów z Warszawy, Krakowa i Poznania. 

Warszawa Kraków Poznań
Nazwy roślin:
poziomki
jeżyny
porzeczki
chaber


ożyny

bławatek

czerwone jagody

świętojanki
modrak
Nazwy przedmiotów:
płaski talerz
czajnik
piecyk

płytki talerz
sagan
szabaśnik

miałki talerz
herbatnik
piekarnik
Nazwy potraw/
środków spożywczych:

napoleonka
drożdże
twarożek
kromka


kremówka


 młodzie
gzik
sznytka
Nazwy zwierząt:
indyczka
kogut
biedronka


 

guła
kokot
petronelka
Nazwy czynności:
krochmalić
farbkować
wycierać kurze
zapalić np. lampkęścierać prochy
zaświecić

mączkować
modrzyć

 
...