dhosting
pytanie zadane 16 maja 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 16 maja 2018 przez użytkownika

Słownictwo środowiskowe stanowi grupę wyrazów o zamkniętym obiegu, czyli występuje wśród osób zespolonych jakąś nieformalną więzią np. uczniów, hobbystów, studentów, sportowców, ale też przemytników czy złodziei. Słownictwo to zaspokaja swoiste potrzeby komunikowania się wśród danego kręgu społecznego. Zasadniczo dzieli się ono na trzy podstawowe typy:

1. Konieczność nazywania danej sfery zjawisk, które w słownictwie ogólnopolskim są zbyt ubogie lub ogólnikowe np. słownictwo łowieckie (określanie czasownikami dźwięków wydawanych przez zwierzęta np. głuszca - krechtać czy żurawia - krerać), żeglarskie czy filatelistyczne.

2. Chęć utajenia wypowiedzi, ukrycia jej przed postronnymi osobami; wyrazy maskujące np. gra - granica, fisy - nogi, cajger - zegarek, kabel - donosiciel.

3. Manifestacja biegłości językowej i poczucia humoru, zabawa słowna np. dziobak - pilny uczeń, trzy z dwoma minusami - trzy na szynach.

...