dhosting

1 odpowiedź

odpowiedź 16 maja 2018 przez użytkownika

Wśród wyrazów w języku polskim są takie zwane typem słowotwórczym. Są to wyrazy utworzone tym samym przyrostkiem, który ma określoną funkcję znaczeniową. Poza tym wyrazy te są motywowane przez słowa przynależne do tej samej części mowy np. czasowniki. Natomiast kilka takich typów, składa się na kategorię słowotwórczą. Różnorodność ich pokażę poniżej na przykładzie rzeczowników motywowanych przez czasowniki:

1. Nazwy czynności i stanów np. koszenie, zwózka, bieganina

2. Nazwy wykonawców czynności np. palacz, nauczyciel

3. Nazwy przedmiotów czynności np. naszywka, naklejka

4. Nazwy wytworów czynności np. mrożonka, wytłoki

5. Nazwy narzędzi i środków pomocniczych czynności np. kruszarka, chwytak, utleniacz

6. Nazwy miejsc czynności np. ładownia, zamrażarka

...