dhosting
pytanie zadane 15 maja 2018 w Różne przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 15 maja 2018 przez użytkownika

Zadaniem cydzysłowu jest wyodrębnienie z tekstu wypowiedzi i myśli osób, cytatów, tytuły dzieł i ich części, nazwy przedmiotów i wyrobów oraz wyrazy i zwroty użyte w znaczeniu innym niż właściwe. Cudzysłowem obejmuje się cytaty. Obejmuje przytoczone w opowiadaniu czy relacji słowa, powiedziane bądź pomyślane przez opowiadającego lub inne osoby, rzeczywiste lub fikcyjne. 

Składa się zawsze z dwu znaków - otwarcia i zamknięcia - i ma różną postać graficzną: „...” lub <<...>> lub >>...<<.  Cudzysłów ostrokątny z ostrzami zwróconymi do wewnątrz bywa używany w wypadku cudzysłowu w cudzysłowie lub dla wyróżnień specjalnych. Cudzysłów z ostrzami zwróconymi na zewnątrz spotykany bywa w pracach językoznawczych, gdzie służy do wyodrębnienia znaczenia. 

profil na facebook   profil na youtube

Szukasz odpowiedzi na pytanie? Zapytaj się w naszym serwisie pytań i odpowiedzi - kz1.pl
Poza pytaniami, publikujemy również tematyczne artykuły np. "Pod mikroskopem".
...