Znaczenie wykrzyknika w zdaniu

pytanie zadane 15 maja w Różne przez użytkownika fasolka

1 odpowiedź

odpowiedź 15 maja przez użytkownika fasolka

Wykrzyknik stawia się najczęściej po wyrazach, zdaniach i równoważnikach zdań, po to by podkreślić ich treść, nadać silne zabarwienie uczuciowe lub zaznaczyć intonację okrzyku. W języku polskim nie ma reguł nakazujących użycie wykrzyknika. Znajdując się na końcu zdania zastępuje on kropkę, a po nim należy stawiać wielką literę rozpoczynając nowe zdanie. Natomiast w środku zdania po wykrzykniku piszemy dalej małą literą. 

Wykrzyknik stawia się po części mowy zwanej wykrzyknikiem, po okrzyku, po zawołaniu, po rozkazie, po życzeniu, po zdaniu wykrzyknikowym lub jego równoważniku. 

...