dhosting
pytanie zadane 14 maja 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 15 maja 2018 przez użytkownika

Tak, pytajnik i znak zapytania to to samo, pełnią one taka samą funkcję w zdaniu. Znaki te stawia się w wyrazach, zdaniach i równoważnikach zdań, po to by nadać im charakter pytania i zaznaczyć przy głośnym czytaniu intonację pytającą. 

W zdaniach mamy wypowiedzi formalnie pytające, które zaczynać się mogą zaimkiem lub przysłówkiem pytającym np. Co to znaczy?

Temu samemu stwierdzeniu możemy nadać jednak charakter gniewu lub wymówki np. Co to znaczy! 

Pytajniki kończą zdanie, tak więc po nim dalej piszemy wielką literą. czasem pytajnik może też zastąpić kropkę lub przecinek. Głównie stawiamy go po pytaniach samoistnych i rozłącznych. Może on stanąć również po tytule dzieła na stronie tytułowej książki, po zdaniach złożonych podrzędnie, jeśli zdanie nadrzędne jest pytające. jeżeli pytajnik występuje w nawiasie to wyraża podanie w wątpliwość treści poprzedzającego wyrazu, wyrażenia bądź zdania. 

Czasem po pytajniku występuje wykrzyknik i wówczas oznacza to wzmocnienie pytania, nadające mu silne zabarwienie uczuciowe. Może oznaczać również podanie w wątpliwość zabarwienia uczuciowego zaznaczonego wykrzyknikiem. 

...