dhosting
pytanie zadane 14 maja 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 14 maja 2018 przez użytkownika

Nawias to znak wyodrębnienia ubocznego, dodatkowych partii tekstu. Oddziela się nim wyrazy, zwroty, równoważniki zdań, zdania i całe partie tekstu, jeżeli zawierają treść uboczną, wyjaśniającą, dodatkową. Występuje on parzyście - znak otwarcia i zamknięcia. Występuje on w trzech graficznych postaciach:

- okrągłej (). Za pomocą nawiasu można umieszczać wtrącone przykłady, dane bibliograficzne cytatu lub źródła. 

- kwadratowej/graniastej []. Tym nawiasem obejmuje się dodatki w cytacie, wyjaśniające treść lub zawierające komentarz własny tego, kto cytatu używa. 

- prostej || w tekstach pisanych na maszynie i w druku.

 

profil na facebook   profil na youtube

Szukasz odpowiedzi na pytanie? Zapytaj się w naszym serwisie pytań i odpowiedzi - kz1.pl
Poza pytaniami, publikujemy również tematyczne artykuły np. "Pod mikroskopem".
...