pytanie zadane w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź przez użytkownika

Wielokropek to znak niedomówienia albo przerwy i taka też funkcję pełni w zdaniu. Składa się on tylko z trzech kropek. Większa liczba kropek to wykropkowanie (zastępuje się nim opuszczony w tekście wyraz np. uznany za gorszący lub oznacza, że część tekstu została opuszczona). Można stawiać go albo zamiast opuszczonej części wypowiedzi, albo dla zwrócenia uwagi czytelnika na wyraz/zwrot następujący po nim. Jest to typowo literacki znak, ale nie należy go używać nadto, ponieważ nie świadczy on dobrze o piszącym. 

Za pomocą wielokropka można zastąpić przecinek, średnik i kropkę. Wielokropek może również znaleźć się na karcie tytułowej. 

...