revolut
pytanie zadane 13 maja 2018 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 14 maja 2018 przez użytkownika

Myślnik w zdaniu może oznaczać:

- pauzę refleksyjną lub zastępować jakiś wyraz; stawia się wówczas jeden myślnik,

- posłużyć do wydzielania wtrącenia, dodatkowego zwrotu; stawia się dwa myślniki, z których pierwszy nazywamy otwierającym, a drugi zamykającym.

Czasem myślnik nazywa się też pauzą. Jego zadaniem jest oddzielanie lub wydzielanie słowa mówionego w dialogu, jeżeli chodzi o teksty literackie. Narzuca on interpretację głosową tekstu, gdyż żąda od czytającego przerwy i odpowiedniego zabarwienia czy zawieszenia głosu. 

Najczęściej myślnika używa się w literaturze pięknej, ale również w prozie popularnonaukowej. Czasem można zastąpić nim przecinek, średnik, dwukropek i kropkę. Myślnik pojedynczy stawiamy przed wyrazem lub wyrażeniem, na które chcemy zwrócić uwagę, a zwłaszcza wtedy gdy opuszczamy pewne wyrazy. Stąd mówi się, że zastępuje on opuszczony człon zdania. 

Myślnik umieszczany w dłuższych zdaniach po członach przedstawiających składniki jakiegoś obrazu lub wyliczających szereg czynności, a przed członem ogarniającym, syntezującym to wyliczenie, nawiązującym do poprzedniego toku myśli, nazywa się myślnikiem uogólniającym, sumującym. Za jego pomocą można również oddzielać składniki rozbudowanych przykładów w wyliczeniu, tytuły działów i rozdziałów w spisie treści, w tzw. dyspozycji przed rozdziałem. W tekstach literackich również dzieli dialog.

Przykład zastosowania myślnika w zdaniu:

Wiesz gdzie leży pilot od telewizora? - zapytał Andrzej.

...