revolut
pytanie zadane 13 maja 2018 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 13 maja 2018 przez użytkownika

Przecinek może:

- dzielić składniki zdania,
- wydzielać ze zdania jakiś składnik (gdzie potrzebne są dwa przecinki: otwierający i zamykający.

Przecinkiem można również oddzielać lub wydzielać jednorazowy lub dwuwyrazowy równoważnik zdania, który stanowi odpowiedź na pytanie, wniosek z poprzedniego zdania lub nawiązanie do poprzedniego zdania. Dzieli on również szeregi jednorodnych, składniowo równorzędnych części zdań, jeżeli nie stoją między nimi spójniki z grupy "i- lub ani". 

Za pomocą tego znaku, jakim jest przecinek, nie dzieli się szeregu złożonego z powtarzającego się takiego samego wykrzyknika. Po każdym wykrzykniku można dać znak wykrzyknika. 

Przecinkiem oddziela się: Przecinkiem nie oddziela się:
Wyrazy i zwroty nie związane składniowo ze zdaniem. Wtrąconych utartych i ustabilizowanych wyrazowych połączeń, nawet jeżeli zawierają czasownik i mają cechy zdania. 
Wyrazy, zwroty i równoważniki zdań, które chcemy wyróżnić, które mają charakter ubocznego dodatku bądź precyzującego wyjaśnienia, bądź nawiązania do poprzedniego toku wypowiedzi. -
Przykład lub kilka przykładów, jeśli są poprzedzone określeniem ogólnym.  -
Porównania będące zdaniami. -
Porównania nie będące zdaniami, jeśli są dłuższe lub jeśli chcemy je specjalnie wyróżnić.  -
Człony zdań zaczynające się odpowiadającymi sobie symetrycznie wskaźnikami i zapowiednikami zespolenia.  -

...