pytanie zadane w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź przez użytkownika

Dwukropek jest znakiem wprowadzającym, ponieważ wprowadza przytoczenia, wyliczenia, wyniki, uzasadnienia czy wyjaśnienia. Między członami oddzielonymi przez ten znak, zachodzić musi jakiś związek. Stawiamy go przed przytoczeniem słów lub myśli cudzych lub własnych.

Krótkie przytoczenia w tekście piszemy z małej litery, zaś dłuższe i samoistne zaczynamy z wielkiej litery. Nie umieszcza się dwóch dwukropków w jednym zdaniu! 

...