pytanie zadane 13 maja 2018 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 13 maja 2018 przez użytkownika

Średnik również należy do znaków przestankowych i jest on pośrednikiem między kropką a przecinkiem. 

Używa się go w dłuższych zdaniach, których budowy nie można uzewnętrznić samymi tylko przecinkami, których i tak jest już dużo. Przydaje się on do zamykania rozbudowanych składników wyliczeń. Średnikiem można też zamknąć w wyliczeniu każdy składnik wyliczenia, jeżeli jest rozbudowany i już podzielony przecinkami. Na końcu wyliczeń dajemy kropkę. Ponadto używamy go na oznaczeniach ukończenia działań matematycznych lub dla oddzielenia wyrażeń matematycznych. 

W matematyce to właśnie średnik jest najodpowiedniejszym znakiem przestankowym, ponieważ inne znaki mają już jakieś znaczenia:

- kropka to mnożenie
- dwukropek - dzielenie
- pauza - odejmowanie
- przecinek - oddziela ułamek dziesiętny od całości.

...