revolut
pytanie zadane 13 maja 2018 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy
Wiadomo, że kropkę stawiamy na końcu zdania, ale czy jeszcze gdzieś?

1 odpowiedź

odpowiedź 13 maja 2018 przez użytkownika

Kropka jest znakiem interpunkcyjnym należącym do znaków przestankowych, która zamyka dane zdanie. Jest to wskazówka dla nas, czytających, że należy zrobić dłuższą przerwę w czytaniu tekstu na głos. Może ona być zastąpiona przez inne znaki jak wykrzyknik, pytajnik czy wielokropek. 

Kropka może służyć też jako znak graficzny o umownym znaczeniu. Przykładem może być liczebnik porządkowy 2. oznaczający drugi lub postawiona na końcu skrótu jakiejś nazwy np. kpt. gdzie czyta się to jako kapitan. 

Kropkę należy postawić: Kropkę można postawić: Kropki nie stawiamy:
Po tytule części dzieła, czyli rozdziału, paragrafu włączonym do akapitu zaczynającego tekst tej części. W tytule części dzieła po liczbie arabskiej lub literze oznaczającej kolejność. Po nazwisku autora i po tytule całego dzieła na okładce, stronie tytułowej itp.
Między składnikami złożonymi z liczb, albo z liter i liczb, czyli między:
- składnikami daty, gdzie miesiąc oznaczony jest arabską liczbą,
- między składnikami numeracji, sygnatury, znaku klasyfikacyjnego.
Po tytule części dzieła, napisanym w osobnym wierszu. Po tytule części dzieła napisanym w osobnym wierszu samymi wielkimi literami.
- - Po liczbie lub literze oznaczającej kolejność części dzieła, jeżeli to oznaczenie znajduje się nad tytułem w osobnym wierszu.
- - Po liczbach rzymskich, czyli między składnikami daty, gdzie miesiąc oznacza się liczbą rzymską.
- - Między składnikami daty, gdzie miesiąc piszemy słownie.
- - Po adresie.
- - Po formułkach kończących list (przed podpisem).
- - Po nazwiskach na wywieszkach, wizytówkach itp. 

...