pytanie zadane 6 maja 2018 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 6 maja 2018 przez użytkownika
Nazwa Wygląd, zastosowanie Składniki zasadnicze
w % wagowych
Miedź elektrotechniczna
Mosiądz i mosiądze specjalne
Tombak
Brąz cynowy
Brąz glinowy
Brąz fosforowy
Brąz ołowiowy
Brąz krzemowy
Stop Monela
Manganin
Konstantan
Nowe srebro
Nikielina
przewody elektryczne
jasnożółty; odlewy, rury, blachy
zdobniczy, czerwony, podobny do złota
siatki, sprężyny, części maszyn
części maszyn; wytrzymały
łożyska
łożyska, tuleje
sprężyny, koła zębate, łożyska
wytrzymały, odporny chemicznie
wzorcowe opory elektryczne
mała rozszerzalność cieplna
biały, zdobniczy; zastawy stołowe
oporowy, grzejny
Cu 99,99
Zn < 50
Zn < 20
Sn < 10
Al 8-11
P 0,1-1,0
Pb 10
Si 3-5
Ni 65-70, Fe 2, Mn 1,5
Mn 12, Ni 2-4
Ni 40, Mn 1
Ni 15, Zn 20
Ni 32, Mn 1

...