1 odpowiedź

odpowiedź 3 maja 2018 przez użytkownika

Własności fizyczne poszczególnych alkanów zmieniają się równolegle ze wzrostem długości łańcucha:

Węglowodór Wzór Skan skupienia
w temp. 20ºC
Metan CH4 gaz
Etan C2H6
Propan C3H8
Pentan C5H12 ciecz
Oktan C8H18
Dekan C10H22
Pentadekan C15H32
Heksadekan C16H34 stały
Heksakontan C60H122
Heptakontan C70H142

Węglowodór Temperatura (ºC) Gęstość cieczy
wrzenia topnienia g/cm³ w temp. ºC
Metan -164 0,424 -162
Etan -88 0,546 -88
Propan -42 0,582 -42
Pentan 36 0,629 20
Oktan 125 0,702 20
Dekan 174 0,729 20
Pentadekan 270 0,768 20
Heksadekan 18 0,774 20
Heksakontan 99
Heptakontan 105
...