1 odpowiedź

odpowiedź 3 maja 2018 przez użytkownika

Temperatura zamarzania wody w roztworach chlorku wapniowego i w roztworach glikolu:

Zawartość CaCl · 6H2O,
g w 100g wody
Temperatura
zamarzania (ºC)
2,6
5,0
10.4
14,4
20,0
24,9
29,6
34,6
39,7
42,7
-1,2
-2,4
-5,2
-8,1
-12,7
-17,9
-23,3
-31,2
-43,6
-55,0

Procent
objętościowy
glikolu
Temperatura
zamarzania (ºC)
12,5
17
25
32,5
38,5
44
49
52,5
100,0
-3,9
-6,7
-12,2
-17,8
-23,3
-28,9
-34,4
-40,4
-11,5
...