pytanie zadane 3 maja 2018 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 3 maja 2018 przez użytkownika

Ciężary atomowe pierwiastków: 

Pierwiastek (symbol) Ciężar właściwy
Wodór (H)
Węgiel (C)
Tlen (O)
Azot (N)
Sód (Na)
Magnez (Mg)
Glin (Al)
Siarka (S)
Chlor (Cl)
Potas (K)
Wapń (Ca)
Żelazo (Fe)
Nikiel (Ni)
Miedź (Cu)
Srebro (Ag)
Jod (J)
Rtęć (Hg)
Ołów (Pb)
1,00797
12,01115
15,9994
14,0067
22,9898
24,312
26,9815
32,064
35,453
39,102
40,08
55,847
58,71
63,54
107,870
126,9044
200,59
207,19

...