pytanie zadane 28 grudnia 2015 w Geografia przez użytkownika Gość
Chodzi mi o skróty określeń geograficznych stosowanych np. w atlasach.

1 odpowiedź

odpowiedź 29 grudnia 2015 przez użytkownika

Skrótów nazw geograficznych jest wiele. Najczęściej chodzi o skróty oznaczające kierunki, strony świata: wschód - E, zachód - W, północ - N, południe - S. Jeśli chodzi zaś o inne używane skróty geograficzne to, tak jak jest w pytaniu, mogą to być skróty, które znajdują się w mapach czy atlasach geograficznych.   

Poniżej przedstawię kilka z nich, tych najważniejszych i najczęściej widywanych, używanych, stosowanych skrótów jakie znajdują się w atlasach geograficznych i dotyczą one nazw obiektów, terenu, miejsc itp. Kolejność alfabetyczna.

bag. - bagno

cieśn. - cieśnina

dol. - dolina

dzieln. - dzielnica

fizjogr. - inna jednostka fizjograficzna

form. podm. - forma podmorska

g. - góra, szczyt

g-y - góry

in. - inny

jask. - jaskinia

jedn. adm. - jednostka administracyjna

jez. - jezioro

kan. - kanał

kotl. - kotlina

lod. - lodowiec

niz. - nizina

oaza - oaza, studnia

p. kraj. - park krajobrazowy

p. nar. - park narodowy

płask. - płaskowyż

płw. - półwysep

pobrz. - pobrzeże

poj. - pojezierze

przeł. - przełęcz

przyl. - przylądek

pust. - pustynia

r. - ruiny

reg. - region, kraina historyczna

rz. - rzeka, rzeka okresowa

soln. - solnisko, szott

st. bad. - stacja badawcza

teryt. zal. - terytorium zależne

w. - wyspa, atol

wdp. - wodospad, katarakta

wulk. - wulkan

w-y - wyspy i archipelagi

wybrz. - wybrzeże

wysocz. - wysoczyzna

wyż. - wyżyna

zat. - zatoka

zb. - zbiornik

...