seohost
pytanie zadane 26 kwietnia 2018 w Fauna i flora przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 26 kwietnia 2018 przez użytkownika

Jeziorem polodowcowym nazywa się, jak sama nazwa wskazuje, jezioro, które powstało po lodowcu. Oznacza to tyle, że dawniej w epoce lodowcowej w tym miejscu znajdował się lodowiec, który z biegiem czasu zaczął topnieć i obecnie mamy w tym miejscu jezioro. W Polsce przykładem takiego jeziora jest Morskie Oko

widok na morskie oko za mgłą

Można zaobserwować, że jeziora polodowcowe z upływem kolejnych dziesięcioleci, zarastają od brzegów roślinnością, są nawożone piaskiem i mułem, aż w końcu zamieniają się w torfowiska. Dlatego też regiony np. Polski noszą miano pojezierzy, czyli terenów powstałych po jeziorze. 

Wśród jezior, które powstały w wyniku działalności lodowca, możemy wyróżnić następujące ich typy:

- Jeziora eworsyjne powstałe w wyniku działalności eworsyjnej wód polodowcowych,

- Jeziora cyrkowe lub karowe to zagłębienie powstałe wewnątrz kotła lodowcowego, zwanego cyrkiem lodowcowym. Zagłębienie to jest otoczone z trzech stron stromymi zboczami, a z czwartej ryglem skalnym. Ma ono kształt misy. Przykłady takich jezior w Polsce można spotkać w Tatrach, Karkonoszach, Babiej Górze i Śnieżniku. 

- Jeziora morenowe są to jeziora, które raczej nie są głębokie, mają łagodne zejście i dużą powierzchnię. W Polsce takie jeziora to Śniardwy, Mamry i Niegocin, ale można je również spotkać w górach - jezioro Smreczyński Staw. 

- Jeziora rynnowe są te jeziora długie, wąskie, przypominające rzeki. Poza tym są kręte i głębokie. Tego typu jeziora tworzyły się niegdyś pod lodowcem w tzw. rynnach (stąd nazwa tych jezior). W Polsce do takich jezior zalicz się: Gopło, Lednica, Jeziorak, Drwęckie, Miedwie, Tałty, Nidzkie, Hańcza, Raduńskie, Mikołajskie, Dominickie, Powidzkie i Mokre. 

- Jeziora wytopiskowe powstałe w wyniku wytopienia brył lodowych. jeziora te mają głębokość do 30 metrów. Są to głównie oczka polodowcowe i jeziora ałasowe. W Polsce takimi jeziorami są: Śniardwy i Nidzkie. Występują w skupiskach np. na Mazurach. 

- Jeziora zastoiskowe, które powstały w czasie cofania się lodowca w czasie epoki lodowcowej. Charakterystyczne dla tego terenu jest występowanie iłów na dnie jeziora. Swoje czasu zastoiskiem była Kotlina Warszawska. 

- Oczka polodowcowe zwane też wytopiskowym jest małym okrągłym oczkiem, jeziorem. Powstały one w czasie trwania ostatniego lodowca. Takie jeziorko występuje w polskich Tatrach w Dolinie Gąsienicowej i nazywa się Kotlinowy Stawek. 

...