pytanie zadane 26 kwietnia 2018 w Fauna i flora przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 26 kwietnia 2018 przez użytkownika
Charakterystyka wiatru Średnia prędkość
rodzaj wiatru opis m/sek. węzłów
cisza liście drzew są nieruchome, 
dym unosi się do góry pionowo
1 1
powiew dym unosi się smugami 0,5 - 1,5 1 - 3
słaby wiatr odczuwalny na twarzy 2 - 3 4 - 6
łagodny wiatr porusza cienkimi gałęziami i liśćmi na drzewach 3,5 - 5 7 - 10
dość silny wiatr porusza gałęziami na drzewach, 
na wodzie widać grzywacze
8,5 - 10,5 17 - 21
silny wiatr porusza dużymi gałęziami na drzewach, 
użycie parasola utrudnione
11 - 13,5 22 - 27
bardzo silny wiatr porusza słabszymi drzewami 14 - 16,5 28 - 33
gwałtowny wiatr porusza większymi drzewami, łamie gałęzie 17 - 20 33 - 40
wichura unosi i porywa małe przedmioty, 
lekko uszkadza budynki
20,5 - 23,5 41 - 47
silna wichura wyrywa drzewa, poważnie uszkadza budynki 24 - 27,5 48 - 56
gwałtowna wichura poważnie niszczy drzewa i budynki 28 - 32 56 - 63
huragan powoduje katastrofalne zniszczenia powyżej 32 powyżej 63

1 węzeł = 0,5144 m/sek.

...