pytanie zadane 21 marca 2018 w Fauna i flora przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 21 marca 2018 przez użytkownika

Może to kogoś zdziwi, ale większość odpadów, które docierają do oceanów, dostaje się tam poprzez rzeki, a dokładniej przez zaledwie 10 rzek. W morzach ląduje rocznie ponad 8 mln t śmieci. Większość z tych 10 rzek, znajduje się w Azji.Rzekami tymi są:

- Jangcy,
- Indus,
- Żółta Rzeka,
- Hai He,
- Nil,
- Ganges,
- Rzeka Perłowa,
- Amur,
- Niger,
- Mekong.

Taką rzeką śmieci przemieszczają się na bardzo duże odległości i potrafią łączyć niemal wszystkie lądy i oceany. Badacze prowadzili badania na 57 największych rzekach świata. Uwzględnili w nich takie odpady jak plastikowe torby i butelki, włókna i koraliki. Z wyników ich badań wynika, że rocznie rzeki odprowadzają do mórz od 0,47 do 2,75 mln t plastików. Dziesięć rzek wymienionych na początku wpisu dostarcza do oceanów 93% odpadów. Dlatego tak ważna jest świadomość ekologiczna ludzi, która ma znaczny wpływ na nasze środowisko.

...