pytanie zadane 14 marca 2018 w Zdrowie i uroda przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 17 marca 2018 przez użytkownika

Pierwsze ząbki jakie wychodzą już sześciomiesięcznym niemowlętom to dolne siekacze. Przedział w jakim mogą się one pojawić to 6-10 miesiąc życia. Następnie pojawiają się około 8-13 miesiąca 4 górne siekacze. 

10-16 miesiąc to również czas na pozostałe dwa dolne siekacze. 13-19 miesiąc to czas obserwacji wyżynania się pierwszych ząbków trzonowych, zarówno na górze jak i na dole. 

Kły pojawiają się z reguły pierwsze na górze i ma to miejsce w granicach 16-22 miesiąca życia, zaś na dole w czasie 17-23 miesiąca. Ostatnie żabki trzonowe mleczne pojawiają się w 23-33 miesiącu. 

Wszystkich ząbków mlecznych dziecko ma 20: 10 na górze i 10 na dole. 

...