pytanie zadane 1 marca 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 1 marca 2018 przez użytkownika

Listro to określenie odnoszące się do chłopców, ale czasem też do dziewczynek, którzy to zajmują się czyszczeniem butów na etiopskich ulicach. 

Dzieci często tu zarabiają właśnie w taki sposób. Dzieci lub rodziny tych dzieci muszą najpierw zainwestować na zakup pasty, szczotek, szmatki, stołka dla klienta i pudełka na wszystkie sprzęty. Jest to najczęściej kwota 5 byrrów. 

Z zawodu, jakim jest listro można w Etiopii wyżyć, ponieważ mieszkańcy miast dbają o to by mieć czyste obuwie. Za wyczyszczenie obuwia klient płaci od 1 do 3 byrrów. 

...