seohost
pytanie zadane 1 marca 2018 w Historia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 1 marca 2018 przez użytkownika

Teferi Mekonnyn urodził się 23 lipca 1892 roku i był późniejszym królem królów Etiopii. Zwano go również Zwycięskim Lwem Plemienia Judy czy Wybrańcem Bożym. Jako król działał pod imieniem Hajle Syllasje (Potęga Trójcy), jakie przyjął podczas koronacji.

Gdy przejmował władzę, Etiopia była monarchią absolutną. W roku 1923 przyłączył on Etiopię do Ligi Narodów. Tym samym zakazał on niewolnictwa w Etiopii, a w 1931 roku proklamował pierwszą konstytucję w kraju, przez co kraj ten stal się monarchią konstytucyjną. 

W roku 1974 zdetronizowano go i zamknięto w areszcie domowym, gdzie rok później zmarł. Miał 84 lata. 

...