pytanie zadane 1 marca 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 1 marca 2018 przez użytkownika

W Etiopii używa się kalendarza juliańskiego. Od kalendarza gregoriańskiego, czyli takiego na jakim my się wzorujemy, jest on spóźniony o 7-8 lat. Obecnie u nas jest rok 2018, zaś w Etiopii 2010.

Rok w Etiopii ma 13 miesięcy. Pierwsze dwanaście miesięcy liczy sobie po równe 30 dni, zaś ostatni miesiąc, czyli 13. liczy sobie 5 dni, zaś w roku przestępnym jest to 6 dni. Rok rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca, który nazywa się meskerem i jest to 11 września (naszego kalendarza). 

Dzień w tym rejonie świata zaczyna się o godzinie 7.00 a kończy o 19.00. Nie stosuje się tu pojęcia doby. jest po prostu dzień i noc. Godzina 12.00 jest u nich określana jako ostatnia godzina nocy, zaś godzina 1.00 jako pierwsza godzina dnia. 

...