pytanie zadane 26 lutego 2018 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 26 lutego 2018 przez użytkownika

W stopniach Rankine'a wyrażona jest skala termometryczna, czyli inaczej mówiąc skala mierząca temperaturę, ale posiadająca tylko wartości dodatnie dlatego że koncentruje się ona na najniższych możliwych temperaturach. 

Jest to skala absolutna, gdzie 0 (zero) oznacza najniższą z możliwych temperatur. Obliczono ją na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej drgań cząstek w krysztale doskonałym. 

Przykład:

0ºC = 491.67ºR

Strona na której można przeliczyć stopnie Rankine na stopnie Celsjusza i odwrotnie - https://kalkulatory.kz1.pl/przeliczanie-rankine-celsjusz

...