pytanie zadane 26 lutego 2018 w Fauna i flora przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 27 lutego 2018 przez użytkownika

Zdaniem naukowców drzewami najlepiej oczyszczającymi powietrze, ale również wody powierzchniowe z toksyn są, topole. 

topola wygląd

Posiadają one wydajny szczep bakterii, które rozkładają toksyny. Dzięki temu topole posiadają naturalną zdolność do usuwania rakotwórczego TCE, czyli trichloroetylenu. TCE to rozpuszczalnik przemysłowy, który przenika do gleb i warstw wodonośnych w pobliży wysypisk śmieci (głównie w USA). Dlatego też topole są drzewami jakie można sadzić w pobliżu obszarów z silnie skażonymi wodami gruntowymi. Jest to wydajna i niedroga metoda rekultywacji. 

W niektórych miejscach na świecie przy drogach szybkiego ruchu, sadzi się trzy, a nawet cztery rzędy drzew, by wyłapywały one zanieczyszczenia pochodzące w większości ze spalin samochodów. Taka ochrona to prawdziwa 'zielona tarcza'. Do podobnych akcji należy akcja sadzenia drzew odbywająca się co roku w Polsce dnia 10 października w Światowy Dzień Drzewa

Do innych drzew oczyszczających powietrze, czyli drzew antysmogowych należą jeszcze takie gatunki jak: jesion pensylwański, grusza pospolita, brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, leszczyna turecka, topola osika, sosna górska, świerk serbski, klon, jabłoń ozdobna, bluszcz pospolity, paproć, wierzba, jarzębina, lilak.

wsadzona sadzonka bluszczu pospolitego do doniczki
- Bluszcz pospolity

...