lh
pytanie zadane 26 lutego 2018 w Fauna i flora przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 27 lutego 2018 przez użytkownika

Naukowcy dowiedli, że najlepiej oczyszczającymi powietrze, ale również wody powierzchniowe z toksyn są, topole. Posiadają one wydajny  szczep bakterii, które rozkładają toksyny.

Dzięki temu topole posiadają naturalną zdolność do usuwania rakotwórczego TCE, czyli trichloroetylenu. Jest to rozpuszczalnik przemysłowy, który przenika do gleb i warstw wodonośnych w pobliży wysypisk śmieci (głównie w USA). Dlatego też topole są drzewami jakie można sadzić w pobliżu obszarów z silnie skażonymi wodami gruntowymi. Jest to wydajna i niedroga metoda rekultywacji. 

 

...