seohost
pytanie zadane 23 lutego 2018 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 23 lutego 2018 przez użytkownika

Wszystkie planety Układu Słonecznego wirują zgodnie wokół Słońca i jednocześnie obracają się wokół własnej osi. 

Jedyną planetą, która wyłamuje się nieco z tego schematu jest Wenus, ponieważ ona wiruje wokół własnej osi w kierunku odwrotnym niż pozostałe planety. Jeśli ktoś mieszkałby na niej, to wschodzące Słońce widziałby po zachodniej stronie planety, a zachodzące na wschodzie. 

Inną podobną co do obracania planetą jest Uran. Jego oś obrotu leży w płaszczyźnie Układu Słonecznego, podczas gdy pozostałe planety mają różnie nachylone osie. I tak np.:

- Merkury, Wenus i Jowisz - prawie prostopadle do płaszczyzny ruchu wokół Słońca,

- Ziemia, Mars, Saturn i Neptun - nachylone są pod kątem 23-30 stopni.

Poszczególne planety mają następujący kąt nachylenia i rotacji:

- Merkury - 0,1o
- Wenus - 177o
- Ziemia - 23o
- Mars - 25o
- Jowisz - 3o
- Saturn - 27o
- Uran - 98o
- Neptun - 30o

...