pytanie zadane 21 lutego 2018 w Historia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 21 lutego 2018 przez użytkownika

Królem Polski, który zrzekł się tronu był Jan Kazimierz, często też mówi się Jan II Kazimierz Waza. 

Był on w czasach swej młodości pułkownikiem wojsk cesarskich podczas wojny trzydziestoletniej. Lata 1638-1640 spędził w więzieniu, gdzie Francuzi oskarżyli go o szpiegostwo. Trzy lata później trafił do zakonu jezuitów do Rzymu, gdzie po kolejnych trzech latach zyskał miano kardynała. Jednak to nie było to czego szukał, więc zrzekł się owego tytułu i powrócił do Polski.

W 1664 roku koronowano go na króla Polski. Wówczas musiał się zmierzyć z powstanie Chmielnickim, atakiem Moskwy na państwo polskie i nadchodzącym potopem szwedzkim. To wszystko miało wpływ na rozbiór Polski. Jan Kazimierz nie mógł nawiązać porozumienia ze swoimi poddanymi i dlatego też abdykował, czyli zrzekł się tronu. Miało to miejsce 16 września 1668 roku. potem przeniósł się do Francji, gdzie zmarł. 

...